Wykres Średnioroczne tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca 
w różnych okresach tysiąclecia