Wykres Polski pieniądz w ostatnim tysiącleciu: częściej słaby niż mocny