Wykres Materiałożerny rozwój: wzrost łącznego ciężaru produkcji przemysłowej i rolnej 
na głowę mieszkańca w ciągu tysiąclecia