Wykres Rozwój wykształcenia w ciągu tysiąclecia:
udział piśmiennych i analfabetów w całej ludności Polski