Wykres Zmiany struktury gospodarki polskiej w ciągu tysiąclecia:
udziały poszczególnych gałęzi w PKB