Wykres Dystans wobec Zachodu: poziom PKB na głowę mieszkańca Polski 
w procentach poziomu zachodnioeuropejskiego