Wykres Rozwój i załamania: wzrost Produktu Krajowego Brutto 
na głowę mieszkańca Polski w latach 1850-2000