Wykres Wzrost i spadek udziału Państwa w gospodarce w ciągu tysiąclecia:
udział w zatrudnieniu